2007-02-10 - Posiedzenie Zarządu.

W dniu 2007-02-10 Zarząd na swym posiedzeniu dokończył proces przyjmowania w poczet członków kol. Łukasza Gabałę oraz kol. Marka Lange. Przyjęto również założenia do planu wyjazdów grupowych (przedstawimy je w terminie późniejszym).