2007-10-28 - Rajd jesienny.

Ponieważ za dwa miesiące obchodzić będziemy kolejną rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dzień ten poświęcony został na odwiedziny miejsc Jego pamięci. Zaczęliśmy od cmentarza przy ul. Cmentarnej w Śremie, gdzie znajduje się obelisk poświęcony śremskim ofiarom powstania. Z satysfakcją stwierdzamy, że po paroletniej naszej batalii o poprawienie błedów merytorycznych widniejących na tablicy umocowanej na obelisku, została ona wymieniona w całości. (Pierwsze poprawki to było wydrapywanie i przerabianie na starej tablicy).
Następnie pojechaliśmy do Zawór na miejsce poświęcone powstańcowi wielkopolskiemu Maksymilianowi Cygalskiemu. Obok tablicy Jemu poświęconej pojawił się słup z tablicami, na których wypisano szkoły noszące imię Powst. Wlkp. Szkoda tylko, że pomysłodawca nie kazał napisać również daty, kiedy dana placówka otrzymała to Imię. Na wszystkich trzech widnieje ta sama data postawienia słupa.
Dalej nasza trasa wiodła przez Brzóstownię, Mchy do Chwałkowa Kościelnego. Na tamtejszym cmentarzu oddaliśmy pokłon przed pomnikiem poległych powstańców z Chwałkowa Kościelnego. Potem przez Chromiec, Książ wróciliśmy do Śremu.