2008-05-08 - Dzień Zwycięstwa.

Pod wierzbą spotykamy się we czwartek o godz. 10.30. Jedziemy do Parku Powstańców Wlkp., gdzie pod kopcem W. S. Reymonta o godz. 10.45 jest zbiórka. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego, udajemy się na szlak. Szlakiem im. Maksymiliana Cygalskiego udajemy się do Zawór. Oprócz naszej grupy jadą rowerzyści z Parkowego Patrolu Rowerowego oraz młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Na okoliczność tego Rajdu Poczta Polska z naszej inspiracji wydała beznominałową kartkę pocztową oraz stawiała będzie przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej - stempel.

-----------------------------------------------------------

Oprócz w/w grup, jechała również grupa rowerzystów z Gimnazjum nr 1 ze swą opiekunką. Dwa wozy policyjne eskortowały nas do krzyżówki na Lęg. Gdy w Olszy zjechaliśmy na drogę gruntową niektórzy mieli kłopoty z utrzymaniem się na rowerze (piach). Niestety szlak rowerowy poprowadzono drogą, która oprócz tego, że jest oznakowana symbolem roweru niewiele ma wspólnego ze szlakiem rowerowym z prawdziwego zdarzenia. Trochę prowadząc rowery, trochę jadąc znaleźliśmy się pomimo wszystko przed leśniczówką Zawory. Odbyła się tam druga cześć patriotycznej uroczystości, w której główny nacisk położono na osobę Maksymiliana Cygalskiego. Spotkanie pod nadzorem p. Mariana Dominiczaka prowadziły uczennice Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Puchar ufundowany przez Rodzinę Cygalskich z rąk uczniów Gimnazjum nr 1 odebrali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich z Pyszącej. Po odśpiewaniu Roty, zebrani (grupy) otrzymali "Certyfikat uczestnictwa" w obchodach "Dnia Zwycięstwa" i udali się na poczęstunek przygotowany przez Nadleśnictwo Piaski na podwórzu leśniczówki Zawory. Po czym szczęśliwie wróciliśmy do Śremu.