2008-09-15 - Spotkanie w Collegium im. Heliodora Święcickiego.

O godz. 12.00 rozpoczęło się spotkanie na które Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zaprosiła uczestników konkursu "Historia w świątku zapisana - krzyże, kapliczki figury gminy Dolsk i Śrem". Pierwsze miejsce uzyskała praca "Rowerowy szlak Maryji". Zaproponowano go od jednej figury Maryjnej do drugiej (ograniczono się tylko do figur Matki Boskiej. Praca pozbawiona głębi historycznej. Brak dociekliwości prawdziwego badacza - regionalisty. 3/4 pracy odpisana z Katechizmu ). Członkowie naszej grupy, nieliczni, którzy też coś nie coś wnieśli do tego tematu, otrzymali DYPLOM.