2008-10-11 - Wyjazd w nieznane.

O godz. 10.00 pod wierzbą było nas 11-stu.
Ze spraw bieżących prezes przekazał zaproszenie do MUZEUM ŚREMSKIEGO na dzień 14.10. na godz. 17.00. Odbędzie się spotkanie z cyklu "Książka z autografem", które poprowadzą panie Grażyna Wrońska (autorka książki "Śladami ks. Piotra Wawrzyniaka") i Małgorzata Jańczak.
Omówiono kwestię ewentualnego wyjazdu w niedzielę 19 10. br. na rajd organizowany przez Radio Merkury do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Chęć udziału w tym wyjeździe zadeklarowało 11 osób.
Jurek nas pożegnał i dziesięciu wyruszyło na trasę. Po chwili odłączył się Sławek i pojechał swoimi ścieżkami. Dziewiątka nas pojechała w kierunku obwodnicy. Przejechaliśmy obwodnicę i następnie pojechaliśmy do Dąbrowy. Stamtąd do Zaniemyśla a z niego do Polwicy. Tam obejrzeliśmy dworek w którym urodził się Ryszard Berwiński - poeta i rewolucjonista, jak napisane jest na poświęconej Mu tablicy. Tam odłączył się Marek z Andrzejem i mimo kilku prób, do ponownego spotkania nie doszło. Myśmy z Polwicy pojechali przez Winną, Bożydar, Biernatki do Bnina. W Bninie zrobiliśmy krótki postój i nawiązaliśmy kontakt telefoniczny ze Zbigniewem Tomaszewskim - sołtysem Czmońca. Z
Bnina przez Konarskie, Radzewo dojechaliśmy do domu sołtysa. Ponieważ był On nieobecny a przewidując taką możliwość wcześniej, prosił byśmy zaczekali, kilku z nas tak zrobiło. Został Czesiu, Włodek i Mikołaj. Po chwili przyjechali państwo Tomaszewscy i przy kawie omawialiśmy naszą współpracę. Ponieważ na terenie sołectwa ma stanąć wieża widokowa, na "Bobrowym szlaku" (kwestia 1,5 miesiąca), czekamy na zaproszenie na moment jej oddawania. Z kolei p. Tomaszewski czeka na zaproszenie go na nasze podsumowanie roku.
Pożegnaliśmy miłych gospodarzy i udaliśmy się do Śremu. Okazało się na miejscu, że przejechaliśmy ponad 60 km.