2008-11-08 - Trasa Błociszewo - Jerka.

Dzień był bardzo piękny. Pod wierzbą stawiła nas się szóstka. Omówiliśmy bieżące sprawy (1. Święto Niepodległości; 2. Kalendarz; 3. Świat. Dzień Pam. o Ofiar. Wyp. Drog.). Na trasę wyjechało nas pięciu. Pojechaliśmy przez Gaj, Błociszewo w kierunku Starego Gołębina. Przed Gołębinem skróciliśmy sobie drogę jadąc obok folwarku w kierunku Turwi. Przy skrzyżowaniu na Wyskoć zrobiliśmy mały postój i zdjęcie historycznej tablicy i krzyża. Następnie udaliśmy się do Jerki. Tutaj kol. Mieciu zaprowadził nas do swojego znajomego, gdzie poczęstowano nas pyszną kawą. Po degustacji, udaliśmy się w dalszą drogę. W Śremie byliśmy ok. 14.00 po przejechaniu prawie 50 km.