2009-03-07 - Spotkanie w Klubie Nauczyciela.

O godz. 10.00 spotykamy się w gościnnych progach Klubu Nauczyciela, przy Szkole Podstawowej nr 4. Omówimy sprawy czekającego nas sezonu rowerowego.

----------------------------------------------------------

Przed przedstawieniem sugestii dotyczących wyjazdów, prezes oświadczył zebranym, że próbował wcielać w życie umowę o współpracy podpisaną z p. Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Śremie. Niestety na pismo z dn. 6 lutego dostarczone osobiście do Komendy do dnia zebrania nie było odpowiedzi (kopia do wglądu).
Następnie prezes podpisał Umowę o współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (prezes Andrzej Szczepaniak przebywał na wcześniej zaplanowanym urlopie, więc nie był obecny). Miejmy nadzieję, że ta współpraca będzie owocniejsza.
Następnie przystąpiono do omawiania propozycji wyjazdów. Poszczególni koledzy przyjęli na siebie obowiązek zorganizowania jakiegoś wyjazdu. I tak: Kaziu - Częstochowa, Janusz - Kotlina Kłodzka, Andrzej - Leszno, Włodek - Mogilno i cała pomniejsza reszta (poza tym reprezentowanie Klubu na zewnątrz, udział w spotkaniach organizowanych przez Starostwo, Urząd Miejski, UGRŚ-ŚOWMP itp., itd.).
PROPOZYCJE WYJAZDÓW ROZPISANO W ZAKŁADCE "Będzie żwawo".