2009-04-29 - Zaproszenie do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie.

Na zaproszenie pani mgr Urbanowicz, nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych, udał się tam prezes wraz z Jurkiem. W szkole tej zorganizowano apel poświęcony trosce o zdrowie. Pretekstem zaś był zbliżający się "Dzień bez papierosa". Przedstawiliśmy siebie, nasze "dokonania" i zachęcaliśmy uczniów do korzystania z uroków jazdy rowerem. Po swojej "promocji" uczestniczyliśmy w dalszej części Apelu a na koniec zostaliśmy poczęstowani kawą i ciastem.