2010-04-22 - Dzień Matki Ziemi.

Dzień ten był szczególnym dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. Otrzymali mianowicie ufundowany przez Komitet społeczny - sztandar. Przewodniczącym Komitetu był burmistrz p. Adam Lewandowski a głównymi sponsorami Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z prezesem p. Andrzejem Szczepaniakiem oraz firma TOTEM pana Artura Strzelca. Sztandar z rąk burmistrza odebrał prezes TMZŚ p. Marian Dominiczak i przekazał pocztowi sztandarowemu Towarzystwa.

Część artystyczną wypełniła Marioletta Szal. Następnie zebrani składali wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy i mieli pod obeliskiem Wawrzyniaka. Pod obelisk udał się Włodzimierz Bobrowski. Potem poszedł jeszcze Włodzimierz Szymański z TMZŚ.