2007-06-07 - 120-sto lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej utrzymuje bliskie kontakty zarówno z Kołem Polskiego Związku Filatelistów w Śremie jak i ze Śremskim Klubem Rowerowym "Żwawe Dziadki". Miedzy innymi dlatego na obchody Jubileuszu Towarzystwa zaproszenie otrzymali prezes Włodzimierz Bobrowski wraz z małżonką.

Gala jubileuszowa odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie. Obecni na niej byli również przedstawiciele innych obchodzących "okrągłe" rocznice instytucji. Gratulacje i życzenia przyjmował prezes TMZŚ p. Marian Dominiczak. Po wzajemnej wymianie grzeczności uczestnicy spotkania pozowali do wspólnego zdjęcia. Następnie udali się do Parku im. Powstańców Wlkp., pod pomnik dobosza. Pod pomnikiem kontynuowano uroczystości. Złożono kwiaty i zapalono znicze.

Część artystyczna odbyła się w "Spójni" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o. o. w Nochowie.
W Nochowie dołączyła m. inn. grupa "Żwawych Dziadków" w strojach organizacyjnych (przyjechali rowerami). Wszyscy goście dwoma autobusami udali się na zwiedzanie pól i obiektów "Spójni". Następnie wysłuchali krótkiego rysu działalności Zakładu. Potem był występ solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu i jubileuszowa biesiada.