2010-05-19 - Jubileusz Chóru Moniuszko.

Chór Moniuszko to potoczna nazwa Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego. Prezes reprezentował Klub podczas galowych uroczystości. Koledzy Kaziu, Mieciu, Czesiu i Florek w tym czasie spenetrowali na rowerach tereny zagrożone powodzią.