2010-09-28 - Akademia pełnia życia.

Spełniając prośbę pani Marii Świdurskiej, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, prezes wraz z kol. Jerzym Pałuchą spotkali się w Klubie Relax z osobami z Klubu Seniora (osoby starsze i niepełnosprawne). Przy pomocy kol. Piotra Pieczykolana zaprezentowaliśmy gronu zebranych osób kilka wybranych zdjęć i opowiedzieliśmy o naszych wyprawach. Wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem czego dowodem jest załączone podziękowanie.