2010-12-03 - III Forum Wymiany Doświadczeń Organizacji Pozarządowych pod hasłem "Organizacje pozarządowe szkołą działania"

Na zaproszenie Organizatorów, (Starostwa Powiatowego i Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych), delegacja Klubu w osobach: Włodek, Kaziu W oraz Sławek uczestniczyła w tym Forum. Poza tym zorganizowaliśmy mały pokaz naszych pucharów (Sławek) oraz dyplomów, certyfikatów i map. Forum zakończyło się w godzinach późnopopołudniowych. Na zakończenie odebraliśmy certyfikat uczestnictwa i upominek w postaci drucianego aniołka.