2007-06-20 - Jarosławki.

Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej był organizatorem lekcji na świeżym powietrzu. Odbyła się ona na polu namiotowym Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach. Uczestniczyli w niej uczniowie wszystkich klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich ze Śremu. Towarzyszyły im oczywiście nauczycielki oraz pani vice-dyrektor Szkoły. Strażacy z OSP Chrząstowo dali pokaz gaszenia pożaru. Obecni tam policjanci (ze Śremu jak i z Książa Wlkp.) dali pokaz aresztowania sprawcy podpalenia i wyjaśniali niewłaściwość jego zachowania. Nas poproszono o przedstawienie oprzyrządowania rowerowego i o parę słów na temat bezpiecznej jazdy na rowerze.


Potem chętni poszli oglądać wóz strażacki i oddali się zabawą na świeżym powietrzu.
Dorośli zaś wdali się w dyskusje z przebywającym tam również prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Markiem Chmielem.


Zaproszeni tam zostaliśmy niejako przypadkiem, ale było widać, że nasza obecność wywarła pozytywne wrażenie. W rozmowach z p. Wojciechem Majchrzakiem, Andrzejem Lazarem czy nową dyrektorką Domu Kultury z Książa Wlkp. dało się odczuć nić sympatii dla nas i naszej postawy. Zostaliśmy poczęstowani plackiem z truskawkami, kawą i hot-dogiem i zadowoleni wróciliśmy do Śremu.