2011-11-22 - Program Operacyjny - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 roku.

W dniu 22 listopada, prezes uczestniczył w szkoleniu, które odbyło się w centrum PISOP w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/6/96. Szkolenie odnosiło się do kontynuowanego krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, finansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa. Spełniając dużo rygorystycznych warunków, można ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach tego funduszu.(Nazwa PISOP jest skrótem słów: Poradnictwo, Informacje, Szkolenia i Organizacji Pozarządowych).