2012-03-10 - Zebranie członków Klubu.

Na spotkaniu tym omówiono sprawy bieżące. Zapoznano się z Zaproszeniem na rajd do Pleszewa (VIII Kolarski Rajd Papieski - Kucharki). Omówiono stan przygotowań do rajdu "od dębu Floriana do dębu Jana" (2 kwiecień).