2012-03-19 - Konferencja "Jak działać, aby zyskać".

Na zaproszenie Zarządu Centrum PISOP w Poznaniu, prezes uczestniczył w całodziennej Konferencji "Jak działać, aby zyskać". Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Poznaniu. Oprócz panelów ekspertów odbyły się warsztaty. W warsztatach uczestniczyli zgromadzeni podzieleni na mniejsze grupy - tematyczne. Komunikowanie - to był temat warsztatów, w których uczestniczył prezes a który prowadziła p. Marta Makuch-Prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska. Wśród najważniejszych uczestników Konferencji wymienić należy p. Henryka Wujca - doradcę do spraw społecznych prezydenta RP oraz p. prof. dr hab. Jerzy Hausnera, członka m.inn. Rady Polityki Pieniężnej. Przed budynkiem szkoły stoją nowoczesne stojaki do rowerów.