2012-06-16 - 2.Wyjazd do Puszczykowa.

Sławe, Marek i jeden nowy kol. pojechali do Wielkopolskiego Parku Narodowego.