2012-06-16 - 3.Mała pętla śremsko-kościańska.

Jurek, Mietek i Bogdan pojechali do Jerki i dalej przez Łuszkowo, Rąbiń, Dalewo do Śremu.