2010-09-30 - Rajd WPN.

Stowarzyszenie Gmin WPN zorganizowało rajd z metą w Mosinie-Pożegowie.