2013-01-18 - Nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

W związku z rezygnacją ze stanowiska vice-prezesa, kol. Kazimierza Ślazińskiego oraz ze stanowiska skarbnika kol. Kazimierza Wojciechowskiego oraz zamiaru rezygnacji ze stanowiska prezesa kol. Włodzimierza Bobrowskiego, zwołuje się na dzień 2013-01-18 do sali Klubu Relax SM, nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

------------------------------------------------------------

Zebranie rozpoczęło sie zgodnie z planem. Po krótkiej, burzliwej dyskusji wybrano tymczasowego prezesa w osobie Włodzimierza Bobrowskiego. Prezes przedstawił zebranym kilka wybranych pozycji propozycji wyjazdów, jakie otrzymał z innych klubów i Stowarzyszeń. Po ich opracowaniu zostaną one umieszczone na naszej stronie internetowej. Każdy z członków wybierze interesujący go wyjazd. Ponadto na następnym spotkaniu zainteresowani przedstawią swoje propozycje wyjazdów.