2013-03-13 - Zebranie

Na wniosek członków (byłych i aktualnych), odbył się jakby dalszy ciąg zebrania. Po dyskusji i wyjaśnieniu sobie niektórych spornych kwestii postanowiono wybrać nowy Zarząd Klubu. Zarząd ukonstytuował sie następująco:

Włodzimierz Bobrowski - prezes

Bogusław Kuczyński - zastępca prezesa

Kazimierz Ślaziński - sekretarz

Marek Lange - skarbnik

Piotr Pieczykolan - członek Zarzadu

Mieczysław Wojtkowski - członek Zarzadu