2013-09-27 - Walne Zebranie Nadzwyczajne

W dniu 27 września 2013r. pod przewodnictwem z-cy Prezesa: Sławka Kuczyńskiego odbyło się "Walne Zebranie Nadzwyczajne". Ponieważ wcześniej na ręce Zarządu Żwawych Dziadków dotychczasowy Prezes Włodek Bobrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji dokonano wyboru nowego Prezesa oraz uzupełniono skład Zarządu. Aktualnie przedstawia on się następująco:

Bogusław Kuczyński: Prezes
Marek Lange: V-ce Prezes, Skarbnik
Kazimierz Ślazinski: Sekretarz
Mirek Hyżak: Członek Zarządu
Piotr Pieczykolan: Członek Zarządu
Mieczysław Wojtkowski: Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Jerzy Pałucha
Florian Gabała
Kazimierz Wojciechowski