2014-01-01 - Żwawy Nowy Rok

Serdecznie zapraszamy na otwarcie sezonu 2014 naszego klubu w Nowy Rok o godz. 12.00 "pod wierzbę".

Trasa: "wierzba ....... wierzba"

Oczekiwana frekwencja: mniej więcej wg załącznika.

Do siego roku.