2014-08-10 - Rajd Rodzinny po WPN Szreniawa 2014


Organizatorzy Rajdu:


Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto  im. Franciszka Jaśkowiaka


 Meta Rajdu:


                Meta będzie zlokalizowana na terenie Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.


                        Meta czynna w godz. od 11:00 do 14:00


Wyruszamy w niedzielę spod wierzby o godz.9.00Udział w rajdzie jest bezpłatny!!!!!!!!!!


Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe będą przyjmowane internetowo


         do dnia 5 sierpnia 2014 r  do godz. 20:00,


Adres poczty elektronicznej: eugeniuszjacek.1@wp.pl


Telefon kontaktowy: 885-304 -835


Podaj koniecznie przy zgłoszeniu numer trasy.  Nasza:  trasa VIII dowolna "Samodzielna".


Szczegóły do pozyskania od: mhyzak@gmail.com


Zgłoszenia wyjeżdżających w niedziele spod wierzby zbiera Marek Lange. Tel. dostępny w zakładce  "Zwawy kontakt"


Do zobaczenia na trasie.