2014-12-20 - Opłatek NA ŁĘGACH

Klub rowerowy Żwawe Dziadki zaprasza członków oraz wszystkie osoby sympatyzujące do wzięcia udziału w: Opłatku na Łęgach.
Planujemy spotkanie przy ognisku ze skromnym poczęstunkiem. Własna inicjatywa mile widziana.
Wyjazd spod wierzby o godz. 10.00.
Do zobaczenia na trasie.