2015-01-01 - Żwawy Nowy Rok

Nowy Rok witamy wyjazdem na łęgi.
Zbiórka w Nowy Rok pod wierzbą o godz. 12.00.
Ognisko i szampana zabezpiecza Sławek z ...
Z powodu braku dostępu do sklepów poczęstunek "do ogniska" we własnym zakresie.
Do zobaczenia na trasie.