2015-05-16 - VIII Rajd Rowerowy Karol

W imieniu organizatora informuję i zapraszam!!!

Regulamin VIII Rajdu Rowerowego „Karol”16.05.2015

CELEM RAJDU JEST POZNANIE HISTORII Kurhanów i pięknych terenów naszego regionu –Kościan – trasa wzdłuż kanału Obry- Sepno – Łęki Małe – Kurhany - Konojad boisko ZS

VIII Rajd Rowerowy „Karol” odbędzie się w dniu 16.05.2015 /sobota/ o godz.9.30 zbiórka przy pomniku Świętego Jana Pawła II. w Kościanie. Trasa rajdu będzie przebiegała przez miejscowości Kościan – trasa wzdłuż kanału Obry – Sepno – Łęki Małe poznanie historii kurhanów, historię przedstawi nam historyk i regionalista z Wilanowa. Uczestnicy rajdu otrzymają drobne upominki, mogą uczestniczyć w konkurencjach sportowych, będzie poczęstunek i inne atrakcje . W rajdzie rowerowym może uczestniczyć każdy kto potrafi jeździć rowerem. Dzieci nie posiadające karty rowerowej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, pozostałe zezwolenie rodziców na piśmie i kartę rowerową.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy dzieci posiadają kartę rowerową, lub czy mają pełnoletniego opiekuna. Ważny jest kask na głowie, organizator nie odpowiada za uraz głowy jeśli nie będzie kasku .

2. Podczas rajdu obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających- organizator ma prawo wezwać policje w celu przebadania uczestników alkomatem.

3. Na trasie przejazdu rowerzyści mają obowiązek zachować ostrożność w poruszaniu się na rowerach. Obowiązuje zakaz wjazdu na chodniki, jazdy na jednym kole, oraz zakaz innych wyczynów kaskaderskich.

4. Rowerzyści podczas przejazdu wyznaczoną trasą rajdu poruszają się w grupie 15 osobowej jeden za drugim. Obowiązuje zakaz wyprzedzania osoby, która będzie pilotowała daną grupę.

5. Trasę rajdu należy pokonać ściśle według zaleceń organizatora lub można przyjechać na miejsce docelowe swoją trasą.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rajdu oraz za uszkodzenia lub zagubienie rowerów i innych cennych przedmiotów.

7. Uczestnicy rajdu którzy zgłoszą swe uczestnictwo mają obowiązek przestrzegania regulaminu, który zostanie przedstawiony w szkołach oraz będzie dostępny w Internecie na stronie miasta Kościana, Starostwa Powiatowego na stronie klubu

www. skwk.manifo.pl

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia 15.05.2015 pod nr tel. 697983382 lub drogą elektroniczna eli_kwiaty@tlen.pl . Zapisów można też dokonać przed rajdem u Pani Elżbiety Bączyk.

8. Rajd rozpoczyna się dnia 16.05.2015 o godz. 9:30. zbiórka przy pomniku Jana Pawła II Plac Niezłomnych. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy mają obowiązek wstawienia się na start do tej godziny lub wpisać się na listę. Wyjazd na trasę godz. 10.00

9. Nad bezpieczeństwem rajdu będą czuwać Służby Porządkowe w kamizelkach koloru żółtego „służby medyczne w kamizelkach koloru żółtego z napisem „Ratownik” lub „Ratownik Drogowy” wyposażeni w apteczki pierwszej pomocy przed medycznej i osoby ze Stowarzyszenia Klub Wujka Karola.

10. Zakończenie rajdu nastąpi na boisku przy ZS w Konojadzie powrót grup lub osób indywidualnych z tego miejsca według uznania.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niektórych odcinków rajdu w przypadkach uzasadnionych ( warunki atmosferyczne)

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie rajdu.

13. Osoby biorące udział w rajdzie są zobowiązane do przestrzegania poleceń służby porządkowej

14. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.


Prezes Stowarzyszenia Klub Wujka Karola