2016-06-09 - gólnopolskiego Zlotu „Rowerem przez Parki Krajobrazowe Wielkopolski” Rogaliń ski Park Krajobrazowy

Informuję o możliwości wzięcia udziału w rajdzie.

Regulamin na stronie SIGMY.

http://www.ktrsigma.com.pl/

Zgłoszenie członków klubu oraz sympatyzujących zrobię w dniu 12 marca.

Do tego czasu proszę o przekazanie mi wpisowego i ew. wymaganych danych osobowych jeżeli ich nie mam.

Będę ostatni raz zbierał pieniążki w sobotę 12-go pod wierzbą o godz. 9.00.

Mirek