2018-08-05 - Rajdu turystyczny „90 lat Ligi Ochrony Przyrody”

W imieniu organizatorów informuję i zapraszam do udziału w rajdzie.Organizatorzy Rajdu:

Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Poznaniu

Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka.Komandor Rajdu:

Eugeniusz JACEKTrasy Rajdu:

.

.

.

Trasa III, dowolna:

Każdy według własnego uznania (pieszo, rowerem, samochodem). Obowiązek przybycia na metę do godz. 12.00.

Meta Rajdu:

Meta będzie zlokalizowana na terenie parkingu turystycznego w Jeziorach gmina Mosina. Czynna będzie w godz. 11.00 – 14.00.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą pocztą elektroniczną: eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia 2 sierpnia 2018 roku do godz. 17.00

Odpłatność wynosi: 7 zł od osoby.

W ramach opłaty wpisowego uczestnicy otrzymują:

- zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.

- znaczek rajdowy

- ciepły posiłek na mecie

- punkty na OTP , KOT

- nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy o Lidze Ochrony Przyrody.

Do zobaczenia na trasie.

Mirek