2016-05-24 - 2016-05-28
Rajd Bałtycki (więcej...)
2016-06-09 - 2016-06-12
gólnopolskiego Zlotu „Rowerem przez Parki Krajobrazowe Wielkopolski” Rogaliń ski Park Krajobrazowy (więcej...)