2008-01-21 - Zebranie sprawozdawczo - noworoczne.

W sali zaprzyjaźnionego Klubu Relax Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się nasze zebranie sprawozdawczo - noworoczne.

Zabrakło kilku kolegów. Jeden nieobecny z powodu choroby, drugi przestał już z nami jeździć, trzeci się wcale nie rozkręcił, choć się zapisał a tego ostatniego usprawiedliwienie nie zostało przyjęte.

Zaproszeni goście również usprawiedliwili swą nieobecność (pani przew. Rady Miejskiej - Katarzyna Sarnowska, pan prezes TMZŚ - Marian Dominiczak), lub nie (------ nie wymieniam przez grzeczność).

Przybyli: pan Adam Lewandowski - burmistrz Śremu i obecny przew. Uniii Gospodarczej Regionu Śremskiego, pan Sławomir Drozd - komendant Powiatowy Państw. Straży Pożarnej, pan Marek Chmiel - z-ca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Henryk Błaszak - dyr. techn. Odlewni Żeliwa (w zastępstwie prezesa Adama Wodzińskiego), w zastępstwie pana Mariana Golińskiego - komendanta Straży Miejskiej, przybyło dwóch strażników miejskich, pan Jacek Baranowski - leśniczy z leśniczówki Zawory (Nadleśnictwo Piaski), pan Zbigniew Tomaszewski - sołtys wsi Czmoniec, przew. Rady Sołtysów gminy Kórnik, et. cetera., pan Maciej Kowalski współwłaściciel Sklepu rowerowego "Green Bike", w zastępstwie dyr. Zesp. Szkół Mech. Pawła Ratajczaka - pan........... Przybyła zaprzyjaźniona grupa 8 rowerzystów z Nekli na czele z panią Marią Łakomą. Przybyli redaktorzy z Tygodnika Śremskiego, Tygodnia Ziemi Śremskiej, Kuriera Śremskiego oraz Telewizji Relax.

Z nazwiska został powitany burmistrz Adam Lewandowski. Pozostałych gości prezes powitał "razem", by uniknąć sytuacji, która ma dość często miejsce, gdy gospodarzowi spotkania po 30 min. przypomina się, że zapomniał powitać jakąś ważną personę i się gorąco sumituje.

Przewodnictwo zebrania powierzono panu Zdzisławowi Żeleźnemu. Następnie prezes streścił dokonania ubiegłego roku i wreczył pisemne podziękowania podmiotom, z którymi szczególnie dobrze nam się współpracowało. Podziękowania otrzymali: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Urząd Pocztowy Śrem 1, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Tow. Miłośników Ziemi Śremskiej, Spółdzielczy Bank Ludowy, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Odlewnia Żeliwa, UGRŚ-ŚOWMP, Leśnictwo Zawory, Sołectwo Czmoniec, Sklep Green Bike, Nekielski Klub Rowerowy, Dyr. Zespołu Szk. Podst. i Gimn. w Zbrudzewie. Podziękowano również pisemnie firmie p. Bogusława Klaczyka (ciastkarnia), p. Marka Bazanowskiego (ciastkarnia), p. Henryka Mielcarza(wędliniarstwo) oraz p. Stanisława Tomczaka (poligrafia). Podziękowano również PSS Społem, któremu prezesuje p. Danuta Szafrańska (ciastka, napoje).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Bogusław Kuczyński przedstawił jej sprawozdanie, które zostało przez członków Klubu przyjęte.
Potem nastąpiła prezentacja zdjeć z naszych wyjazdów, przygotowana przez p. Piotra Pieczykolana, który jej dokonał z pomocą pani Elżbiety Kowalak z Klubu Relax. Pan Zbigniew Tomaszewski przywiózł film z otwarcia "Szlaku Bobrowego", na którym byliśmy i też wszyscy go obejrzeli.

Potem nastąpiła prezentacja zamierzeń na rok bieżący, którą przedstawił prezes. Goście, którzy zabierali potem głos, gratulowali nam przede wszystkim pomysłu "na życie".

Od pewnego już czasu przybyli raczyli się słodkościami, które im zaserwowaliśmy dzięki darczyńcom.