2008-03-14 - Spotkanie w Klubie Relax Spółdzielni Mieszkaniowej.

14 marca spotkaliśmy się na zebraniu w zaprzyjaźnionym Klubie Relax SM. Oprócz członków Klubu, przybyli zaproszeni przez prezesa członkowie (członkinie) Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego im. Stanisława Moniuszki na czele z panią prezes Henryką Sochą. Przybył, również zaproszony dyrygent Stowarzyszenia pan Jerzy Andrzejczak. Pan Jerzy przyniósł akordeon. Celem ich przybycia było nauczenie członków Klubu "Piosenki o Śremie". Chcemy promować nasze miasto również na niwie wokalistyki, spotykając się z różnymi ludźmi w różnych, nie raz odległych miejscach. Śpiewaliśmy również "Marsz Sokołów" ("Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat..."), jako nasz tymczasowy hymn. O słowa docelowego hymnu "Żwawych Dziadków" poprosimy znanego śremskiego poetę, obecnego burmistrza pana Adama Lewandowskiego.

Po popisach wokalnych, pożegnaliśmy gości - nauczycieli i zajęliśmy się własnymi sprawami.
Kol. Piotr Pieczykolan dał kolegom, którzy jeszcze nie dostali, przygotowane przez siebie płyty ze zdjęciami z naszych wojaży. Oświadczył również, że doprowadził do tego, że nie trzeba wchodząc na naszą stronę www pisać wyrazu "yoyo". Jest to na pewno ułatwienie, za które On zapłacił. Po okresie 1 roku, Zarząd będzie proponował członkom, by Klub pokrył te koszty (ok. 100zł). (W tej chwili były one objęte promocją i były niższe.).
Na przygotowanych przez prezesa listach, koledzy wpisywali swoje akceptacje wyjazdowe.
Następnie prezes przedstawił zebranym pismo otrzymane z UGRŚ - ŚOWMP dotyczące konkursu "Historia w świątku zapisana..."
Chodzi najkrócej rzecz biorąc o bliższe dane na temat przydrożnych krzyży i świątków. Na wniosek kol. Mieczysława Wojtkowskiego, który zaproponował by wszyscy członkowie Klubu się do tego włączyli, koledzy odpowiedzieli aprobująco. Wobec powyższego, po otrzymaniu od p. Ryszarda Ratajczaka z Uniii... wykazu istniejących, (choć nie koniecznie kompletnego, wykazu), prezes dokona podziału i poszczególni członkowie będą "pracowali w terenie" śledząc "Historie w świątku zapisaną...". Następnie prezes przypomniał swój apel, by wszyscy członkowie Klubu wpisali sobie do tel. komórkowych nr ICE - w nagłym wypadku a także zaapelował, jako równoczesny prezes Koła Filatelistów w Śremie o przekazywanie 1% podatku na rzecz Polskiego Związku Filatelistów (nr KRS 0000 201 405). Zarząd Klubu rozpatrzy, czy nie warto uzyskać wpis Klubu Rowerowego do KRS. Wówczas koledzy i ich rodziny zobligowane zostałyby do przekazywania tego procentu na rzecz Klubu. Koledzy, którzy nie posiadają strojów klubowych, umówili się na wyjazd z prezesem do firmy BCM Novatex. Z właścicielem tejże prezes był umówiony na przymiarki na dzień 15.03. W związku z używaniem samochodu prywatnego do celów Klubowych, na wniosek kol. Bogusława Kuczyńskiego, zebrani zaaprobowali możliwość jednorocznego - jednorazowego tankowania 50 l paliwa przez prezesa. Ponieważ kol. Jerzy Wawrzyniak nie podjął współpracy z Klubem, mimo początkowych chęci, został wykluczony z naszego grona. Wykreślono również kol. Mariana Piątka, na jego prośbę. Przyjęto natomiast kol. kol. Macieja Biernackiego, Pawła Ślazińskiego, Janusza Szuflitę oraz Andrzeja Baraniaka.Ten ostatni, po zrezygnowaniu z funkcji sekretarza przez kol. Wiesława Kupidurę, zgodził się przejąć jego obowiązki. W związku z powyższym Klub nasz liczy obecnie 26 osób.