2008-03-26 - Zebranie Komitetu Organizacyjnego "Otwarcia sezonu rowerowego".

Po raz trzeci już zebrał się Komitet Organizacyjny Imprezy "Otwarcie Rowerowego Sezonu Turystycznego w Powiecie śremskim". Pierwsze skrzypce gra pani dyr. Unii Monika Bulińska. Wspomagają Ją pracownicy. Czy to pan Ryszard Ratajczak, czy też pani Anna Michalak. Policje reprezentują naczelnik Zbigniew Broniarz oraz pani komisarz Ewa Kasińska. Z ramienia Straży Miejskiej jest jej Komendant pan Marian Goliński. Przybywa pani Katarzyna Chylińska, kierownik działu promocji powiatu śremskiego oraz pan Daniel Cicharski, pracownik Urzędu Miejskiego. Śremski Klub Rowerowy "Żwawe Dziadki" reprezentował jego prezes. Obecny jest również pan Maciej Kowalski z Centrum Rowerowego Green Bike. Na życzenie naczelnika Broniarza postanawia się zmienia trasę przejazdu na odcinku śremskim. Trasa w tej chwili przedstawia się następująco: Wyjazd z boiska Szkoły Podstawowej nr 4, drogą miedzy garażami w kier. ul. Okulickiego (tu skręt w prawo), ul. Okulickiego do ul. Grota - Roweckiego, dalej do ul. Chłapowskiego. Ulicą Chłapowskiego do ul. 1-go maja. Następnie ulicą Zamenhofa do ul. Powstańców Wlkp. Skręt w lewo i prawie zaraz w prawo w ul. Działyńskich. Znowu w lewo i ul. Mickiewicza do ul Piłsudskiego. Przez most do ul. Szkolnej, przez Plac 20-go października, ul. Matuszewskiego z powrotem na most. Ul. Kilińskiego do rogatek śremskich (kierunek Nochowo). Przez Nochówko, Kadzewo do Mełpina. Przez Mełpin, w lewo (kierunek Dolsk). Na początku lasu w prawo i na pierwszej leśnej krzyżówce w prawo. Po stu metrach wita nas ks. proboszcz Ryszard Adamczak w Serdecznej Osadzie.