2008-04-02 - Rajd rowerowy dla uczczenia 3 rocznicy śmierci Jana Pawła II.

2 kwietnia, tradycyjnie od kilku lat uczestniczymy w rajdzie rowerowym szlakiem Maksymiliana Cygalskiego. Trasa wiedzie od dębu Floriana (dąb posadzony ku czci Floriana Dąbrowskiego przy tzw. klasztorku czyli Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym, w którym mieścił się lazaret stworzony m. in. przez Emilię Sczaniecką w 1848r. W lazarecie tym z ran odniesionych w bitwie pod Książem Wlkp. zmarł mjr. Florian Dąbrowski), do dębu Jana Pawła II, który rośnie obok leśniczówki w Zaworach przy głazie, na którym umieszczono tablicę ku pamięci M. Cygalskiego (urodzonego w Zaworach).

Dzisiejszą uroczystość uświetnił swą obecnością pan burmistrz Adam Lewandowski. Zebranych powitała p. dyr. Ośrodka Barbara Skibska w towarzystwie prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej p. Mariana Dominiczaka. Podopieczni Ośrodka przedstawili krótki pokaz słowno - muzyczny poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II. Pani przedstawiła genezę odbywających się od kilku lat uroczystości, po czym zebrani się rozeszli a rowerzyści ruszyli na trasę.