2008-06-29 - Relaks.

Wyjazd w ten dzień potraktowany był bardzo relaksowo. Spotkaliśmy jednak grupę rowerzystów - pielgrzymów jadących z Poznania do Częstochowy. Towarzyszyliśmy im do Borku Wlkp. a potem przez Skokówko, Niedźwiady, zalew na rzece Pogonia, Jeżewo, Jawory, Dolsk wróciliśmy do Śremu. Trasa wyniosła ponad 80 km.