2007-04-14 - Rowerowa sobota.

W sobotę 14 kwietnia 2007r. pod wierzbą spotkali się koledzy: Sławek Kuczyński, Jurek Pałucha, Geniu Soboński, Czesiu Marek i Włodek Bobrowski. Przybył również niezrzeszony Janusz Szuflita. Byli również K. B. Wojciechowski, K. Ślaziński oraz W. Kupidura. Ci trzej ostatni po załatwieniu spraw finansowo - organizacyjnych udali się do domów a pierwsza szóstka udała się na trasę. Udaliśmy się do Książa stamtąd przez Boguszynek, Kolniczki, Jadwigów, Szypłów, Chwalęcin, Panienkę, Kołacin, Mchy, Ługi, Międzybórz, Dobczyn, Chrząstowo, Pyszącą wróciliśmy do Śremu. Przejechaliśmy około 80 km.