2008-10-20 - Dzień Pamięci Narodowej.

Dzień ten jest w Śremie i okolicy szczególnie pamiętany. W tym dniu bowiem w r. 1939 na śremskim Rynku, obecnie noszącym nazwę Plac 20-go października, niemieccy najeźdźcy rozstrzelali znamienitych mieszkańców Śremu i okolic. Na początku listopada rozstrzelali następnych na strzelnicy w Zbrudzewie. W sumie zabito 31 osób.

Zarząd naszego Klubu (prezes, wice-prezes i skarbnik), z wiązanką kwiatów, w towarzystwie władz powiatu, miasta i licznych delegacji, uczestniczyli w patriotyczno - religijnej uroczystości.

Z przykrością stwierdzam, że pieśń "Boże coś Polskę" śpiewał ksiądz Brucki i trochę starszych osób. Młodzież nie ma bladego pojęcia o pieśniach religijnych.