2009-01-09 - Podsumowanie rocznej działalności Klubu.

W dniu tym w gościnnych progach Klubu Relax Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się walne zebranie członków Śremskiego Klubu Rowerowego "Żwawe Dziadki". Godzina rozpoczęcia 17.00.

------------------------------------------------------------

Jak widać na załączonych obrazkach, spotkanie się odbyło. Przybyło liczne grono gości. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze zgodnie z przyjętym planem.