2007-04-25 - Znak przy wyjeździe ze Śremu w kierunku Nochowa.

Prosimy o przesuniecie znaku tak, aby można było wygodnie wjechać rowerem na drogę prowadzącą miedzy działkami oraz na szeroki chodnik (ścieżkę rowerową) prowadzący do Nochowa.