2008-12-14 - Poczta samochodowa.

W dniu tym kilku członków naszego Koła oraz członkowie Parkowego Patrolu Rowerowego z Koła Młodych TMZŚ skorzystało z Zaproszenia prezesa Koła Polskiego Związku Filatelistów w Śremie. W ramach zorganizowanej tzw. Poczty samochodowej, pojechaliśmy przez Manieczki i Brodnicę do Poznania. Pojechaliśmy do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego. Spotkaliśmy się tam z poznańskimi filatelistami i skorzystaliśmy z zaproszenia dowódcy jednostki do jej poznania. Ciekawą podróż w czasie zapewnił nam kpt. Piotr Sroka. Ze względu na brak kustosza Izby pamięci poświęconej Stefanowi Czarnieckiemu nie było nam dane jej zwiedzenie. Ale przetarliśmy ścieżki i być może zorganizujemy wycieczkę rowerową do tej jednostki.