2009-01-13 - Spotkanie z posłem Tomaszewskim.

W sali Collegium im. Heliodora Święcickiego odbyło się, pod auspicjami burmistrza Śremu pana Adama Lewandowskiego, spotkanie z posłem Tomaszewskim. Na spotkanie to zostali zaproszeni dyrektorzy szkół oraz organizacji pozarządowych starających się o środki na działalność. Konkluzja jest taka, że jakiekolwiek środki pozyskać można, czy to z Urzędu Miejskiego, czy Wojewódzkiego, czy Marszałkowskiego, nie mówiąc już o Ministerstwie i Unii Europejskiej tylko w wyniku wygrania konkursu na konkretne zadanie.
A naszym zadaniem jest przede wszystkim rozwój własnej osobowości ( intelektualnej i fizycznej).