2009-01-16 - Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Pyszącej - Powstańców Wielkopolskich.

Ponieważ nawiązaliśmy bliższy kontakt z panią dyrektor Jolantą Pajsert oraz z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej we wsi Pysząca (uczestnictwo w rajdzie rowerowym szlakiem szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich), prezes dostąpił zaszczytu uczestnictwa w obchodach patrona szkoły. Jakby tego było mało otrzymałem dyplom "Przyjaciela szkoły". Dyplom ten dedykuje kolegom Markowi i Sławkowi, którzy towarzyszyli mi i uczniom SP z Pyszącej w rajdzie Śrem - Dolsk - Chwałkowo Kościelne - Pysząca - Śrem.