2009-01-23 - Powiatowe Spotkanie Pokoleń Potomków Powstańców Wielkopolskich 1918/19.

W czasie trwania tego spotkania, na które zostałem zaproszony przez prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej pana Mariana Dominiczaka, obejrzeliśmy ciekawy spektakl słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych. Wysłuchaliśmy dwóch referatów przedstawionych przez słuchaczy tej szkoły oraz spostrzeżeń i planów przyszłościowych Prezesa TMZŚ. Po spotkaniu zgromadzeni rozeszli się składać dowody wdzięczności w postaci wiązanek kwiatów pod: obeliskiem powstańców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym, pomnikiem Dobosza w Parku im. Powstańców Wielkopolskich oraz jako, że była to rocznica wyzwolenia Śremu spod okupacji niemieckiej, na płycie żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzy komunalnym.