2009-01-29 - Zaproszenie na Uroczystości poświęcone pamięci ks. Piotra Wawrzyniaka.

W czwartek 29 stycznia 2009 roku nastąpiła inauguracja uroczystości 160 rocznicy urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka i 100 rocznicy Jego śmierci.

Po zebraniu się przed Domem Ludowym im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Wyrzece k. Śremu, uczestnicy uroczystości, poprzedzani przez członków Orkiestry Towarzystwa im. Mariana Zielińskiego w Śremie, udali się przed dom rodzinny ks. Piotra. Pod znajdującą się tam tablicą poświęconą Jego postaci złożono kwiaty i zapalono znicz. Następnie powrócono do Domu Ludowego, gdzie odbyła się sesja popularno - naukowa "Ksiądz Piotr Wawrzyniak jako kapłan, naukowiec ekonomista".