2009-04-02 - Rajd rowerowy poświęcony pamięci Jana Pawła II.

Na zaproszenie Towarzestwa Miłośników Ziemi Śremskiej uczestniczyliśmy w uroczystości poświęconej pamięci papieża Jana Pawła II w IV rocznicę Jego śmierci. Najpierw w nowopowstałym, na terenie Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego pawilonie, byliśmy świadkami inscenizacji przygotowanej przez jego pensjonariuszy. Odnosiła się ona w zasadzie do postaci majora Floriana Dąbrowskiego, spod którego dębu wkrótce wyruszyliśmy na trasę rajdu rowerowego. Obok nas jechali uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Po przyjeździe do Zawór, obok głazu poświęconego Maksymilianowi Cygalskiemu, przy rosnącym obok dębie upamiętniającym Jana Pawła II, wzięliśmy udział w podniosłej, patriotycznej uroczystości, przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Potem skorzystaliśmy z poczęstunku przygotowanego przez Nadleśnictwo Piaski i wróciliśmy do Śremu.