2007-05-13 - Wycieczka do Krzykos.

W niedzielę 13 maja pojechałem do Krzykos i spotkałem na trasie Marka Langego. On pomknął jak wicher a ja spokojnie przez Murzynowo Leśne dojechałem do Środy i przez Słupię Wielką do Śremu.

Celem mojego wyjazdu było rozeznanie trasy przed naszym wyjazdem 23 maja do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krzykosach.

Włodek