2009-09-17 - Rajd do Zawór.

Zgodnie z już wieloletnią tradycją, udaliśmy się w tym dniu na szlak Maksymiliana Cygalskiego. Wraz z młodzieżą ze śremskich szkół średnich, przejechaliśmy spod pomnika powstania wielkopolskiego przy Zespole Szkół Politechnicznych do głazu upamiętniającego M. Cygalskiego w Zaworach.