2009-09-22 - Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - 90 lat Polskiego Czerwonego Krzyża.

W Klubie Oficerskim odbyła się uroczystość na temat j/w. Prezes otrzymał zaproszenie od prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. Głównym prelegentem była pani Sajewska z Gniezna. Przybyła Ona ze swoim mężem Stanisławem. Miłym akcentem, który Ona poruszyła na początku swej prelekcji, była Jej uwaga, że zna nasz Klub. Wspomniała o naszej bytności w Gnieźnie na grobie Stefana Chosłowskiego. Pokazała zebranym powiększone zdjęcia naszej grupy w chwili składania kwiatów. Po prelekcji odbyła się dyskusja, gdyż okazało się, że w Śremie nie ma Koła PCK. Ostatnim jego prezesem była obecna naczelnik Wydz. Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Śremie, pani Maria Podzerek.