2009-10-10 - Wyjazd w nieznane.

Jak co sobotę stawiliśmy się pod wierzbą. Janusz, Mieciu, Bartosz, Włodek. Pojechaliśmy przez Nochowo, Łuszkowo do Turwi. Obeszliśmy dawny pałac Chłapowskich i po krótkim odpoczynku pojechaliśmy dalej. Przez Dalewo, Błociszewo wróciliśmy do Śremu. Przejechaliśmy ok. 44 km.